Slovenský English German Hungarian

AKTUALITY

Profil spoločnosti
05. máj 2014 - Služby na vysokej úrovni poskytujeme od roku 1993. Pôsobíme v se...
Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
16. december 2013 - - účinnosť: 01.12.2013 - oblasť zmeny: základné imanie pri založ...
Mzdy

  • vedenie mzdovej a personálnej agendy
  • ročné zúčtovanie dane
  • spracovanie mzdových listov
  • spracovanie a odovzdávanie miezd a platobných príkazov
  • zabezpečenie styku so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a daňovým úradom
  • vystavenie a doručenie všetkých dokladov a potvrdení
  • zastupovanie klienta pri kontrolách